นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


ดาวน์โหลดเอกสาร
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 15/12/2565 PNG Image ขนาดไฟล์ 427.75 KB 43554
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 14/12/2565 PNG Image ขนาดไฟล์ 442.49 KB 43541
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 13/12/2565 PNG Image ขนาดไฟล์ 497.37 KB 43544
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 28/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 453.1 KB 43539
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 25/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 459.9 KB 43534
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 21/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 416.53 KB 43537
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 17/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.52 KB 43536
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 15/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 441.32 KB 43545
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ วันที่ 14/11/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 364.06 KB 43545

โครงการรณรงค์-ป้องกันยาเสพติด-ในสถานศึกษา-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566
โครงการรณรงค์-ป้องกันยาเสพติด-ในสถานศึกษา-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 828.36 KB 22535

ประเพณีลอยกระทง-2565
ประเพณีลอยกระทง-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 22521

กิจกรรมมอบสิ่งของแก่นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
กิจกรรมมอบสิ่งของแก่นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 872.93 KB 22521

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 641.92 KB 22528