นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


ภาพกิจกรรม
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 111 ครั้ง