นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,15:16   อ่าน 69 ครั้ง