นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (27 เม.ย. 66 | อ่าน 41 ครั้ง)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (19 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (07 เม.ย. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf (17 มี.ค. 66 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศผลการซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (21 ก.พ. 66 | อ่าน 53 ครั้ง)
เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (15 ธ.ค. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (11 พ.ย. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 (18 ต.ค. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (11 ส.ค. 65 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศผลการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (20 ก.ค. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)